Boeien Heeren XVII

Boeien Heeren XVII
17 mei 1999
Heerenvloot der A.S.Z.V. Orionis

facebook agenda email Webstie A.S.Z.V. Orionis Danseres

Boeien Heeren XVII, opgericht 17 mei 1999 te Amsterdam, is een genootschap der fijnste Heeren binnen de gelederen der A.S.Z.V. Orionis. Zijnde de oudste vloot en een exclusief gezelschap, zijn wij ons bewust van onze voorbeeldfunctie en trots, dat wij ons op een glorijke geschiedenis mogen beroepen.

Opgericht in de traditie van de VOC bestaat Boeien Heeren XVII uit 17 Heeren. Het streven is, dat de vloot te allen tijde uit 17 leden bestaat. Bij voltalligheid worden aspirant-leden, mits toegelaten door de raad der XVII, Boeiers. Boeiers worden opgenomen in de raad, nadat een raadslid zijn positie ter beschikking stelt en als gevolge daarvan opgenomen wordt in het genootschap der Reünisten.

Boeien Heeren XVII heeft als doel de fijnste jonge Heeren te verzamelen en de Vereniging voor eeuwig een ongekende welvaart te brengen. Door de vele talenten die Boeien als groep vertegenwoordigen, is het niet mogelijk om van een gemeenschappelijk eigenschap te spreken. Juist de veelvoud en verscheidenheid vormen de kracht van dit genootschap. Wel spreekt men in het algemeen over de laconieke levenshouding die kenmerk en methode is van het leven van menig Boeier.

Het doel zoals hierboven genoemd zal net als in het verleden ook in de toekomst geëerd worden. Niet alleen onze aanwezigheid zal de Vereniging verrijken, ook in het bestuur, de RvC, de verschillende commissies en natuurlijk als lid van de Vereniging zullen wij, zoals vanouds, onze verantwoordelijkheden waren en naar glorie voor zowel onze vloot als onze Vereniging streven.

Boeien Heeren XVII is zich bewust van de oorsprong van onze Vereniging en ondersteund deze daarin. Zowel het zeilen als de gezelligheid dienen op hoog niveau gehouden te worden. Daarom nemen wij actief deel aan weekenden der A.S.Z.V. Orionis en laten ook in onze activiteiten zeilen en gezelligheid wederkeren. Onze Dies wordt iedere jaar waardig gevierd in een Europese stad. Door het jaar heen staan vele activiteiten op het programma, zoals het gala, het kerstdiner, de reünisten BBQ, de Boeien Open Golf Master Series, veel zeilactiviteiten en uiteraard nog vele anderen.

Afsluitend met de slotzin van onze oprichtingsbrief: "Dat Boeien! ons voor eeuwig mag binden!".

Boeien Heeren XVII

Heeren der Boeien Heeren XVII

Reünisten der Boeien Heeren XVII

B. van de Sande, J. Jorritsma, C. Maagd, R. Methorst, S. Gompen, W. Weiss, T.C. Vermeiden, H. Doek, P. van Egmond, S.K. Benedictus, F. Nijenhuis, S. Biesterbos, M. de Kleer, J. Schampers, Q. Felsch, G. Jensma, W. Lipsius, A. Molenaar, C. Mollema, J.T. Postma, J. Haans, R. de Vries, T. van Riet, M. Rutten, B. Visser, R. van der Ven, D. Houtman, T. Zijlstra, H. van Vemde, J. Vooren, M. van Zeijl, S. Castelein, J.J. Keverling-Buisman, J. van der Werf, J. Jansen, J.P.E. Jessen, J. Ophuis, M.C.W. Stroop, J.L.C. van Mourik, T. Verheij, I.A. van Cuyk, C.H.L. Hoenderkamp, J. van der Woude, E.J. van Gogh, E.C. Willms, R.O.B. Smit, B.E.W. van Holthuijsen, J.J. Brummer, W.K. Bloem, B.A. Geerts, H.C.F. van der Weiden & K.A.C. Rojer

Bestuur der Boeien Heeren XVII

Wouter Kempers - BoeienKoning - koning@boeien.nl
Max Terstappen - Ab Actis - abactis@boeien.nl
Teun Alink - Quaestor - quaestor@boeien.nl

Oud Besturen Raad der Heeren XVII

1999-2000
BoeienKoning: Bas van der Sande
Ab Actis: Jasper Jorritsma
Quaestor:
2000-2001
BoeienKoning: Bas van der Sande
Ab Actis:
Quaestor: Wouter Weiss
2001-2002
BoeienKoning: Wouter Weiss
Ab Actis:
Quaestor: Sjoerd Gompen
2002-2003
BoeienKoning: Frederik Nijenhuis
Ab Actis: Goffe Jensma
Quaestor: Robert Methorst
2003-2004
BoeienKoning: Jorgen Postma
Ab Actis:
Quaestor: Wouter Lipsius
2004-2005
BoeienKoning: Jeroen Haans
Ab Actis: Wouter Lipsius
Quaestor: Rob de Vries
2005-2006
BoeienKoning: Martin Rutten
Ab Actis: Christiaan Mollema
Quaestor: Bart-Jan Visser
2006-2007
BoeienKoning: Sebastiaan Castelein
Ab Actis: Tom van Riet
Quaestor: Jesper Jansen
2007-2008
BoeienKoning: Martin Rutten
Ab Actis: Joost Keverling Buisman
Quaestor: Dirk Houtman
2008-2009
BoeienKoning: Jesper Jansen
Ab Actis: Joost Keverling Buisman
Quaestor: Roland van der Ven
2009-2010
BoeienKoning: Bart-Jan Visser
Ab Actis: Tjeerd Zijlstra
Quaestor: Jesper van der Werf
2010-2011
BoeienKoning: Joost Keverling Buisman
Ab Actis: Sipke Stapel
Quaestor: Joris Jessen
2011-2012
BoeienKoning: Jesper van der Werf
Ab Actis: Luuk van Mourik
Quaestor: Ivar van Cuyk
2012-2013
BoeienKoning: Marcel Stroop
Ab Actis: Emiel Willms
Quaestor: Thomas Verheij
2013-2014
BoeienKoning: Luuk van Mourik
Ab Actis: Richard Smit
Quaestor: Berend van Holthuijsen
2014-2015
BoeienKoning: Jiri Brummer
Ab Actis: Bart Geerts
Quaestor: Jasper van der Woude
2015-2016
BoeienKoning: Ernst van Gogh
Ab Actis: Willem Bloem
Quaestor: Arthur Kooyker
2016-2017
BoeienKoning: Arthur Kooyker
Ab Actis: Boris van Minnen
Quaestor: Joris Hoek
2017-2018
BoeienKoning: Joel Scheper
Ab Actis: Abel Beerda
Quaestor: Bart Andriessen